Tek Pusula'da Gizlilik ve Güvenlik

Alışveriş Güvenliğiniz ve SSL Sertifikamız

Tek Pusula üzerinden kredi kartınızla yapmış olduğunuz alışverişleriniz önemli SSL firmalarından olan RapidSSL sertifikasıyla güvence altındadır. SSL ile sitemizden yapmış olduğunuz alışverişlerinizde kart bilgileriniz 128 bit koruma ile şifrelenerek iletilmektedir. SSL'in aktif olduğunu tarayıcınızda bulunan adres çubuğundaki kilit simgesinden rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Tek Pusula'ya kayıt olduğunuzda üyelik ve kişisel bilgilerinizin tamamı gizli tutulmaktadır. Bilgileriniz sizin onayınız olmadan kesinlikle paylaşılmaz.


Tek Pusula'da Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası:

Önemli bir husus olan Gizlilik Politikası konusu Tek Pusula için oldukça önem arz etmektedir. Sitemizdeki kullanıcılarımızın vermiş olduğumuz hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için devamlı olarak çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Tek Pusula Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. www.tekpusula.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. İşbu Politika’nın amacı, Tek Pusula tarafından işletilmekte olan www.tekpusula.com internet siteleri ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından Tek Pusula ile paylaşılan veya Tek Pusula’nın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.


Tek Pusula'da Hangi Veriler İşlenmektedir?

Tek Pusula'da aşağıda belirtmiş olduğumuz tarafımızca işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır

  • Kimlik Bilgisi
  • İletişim Bilgisi
  • Kullanıcı Bilgisi
  • Kullanıcı İşlem Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddelerince, hiçbir şekilde geri döndürülemeyecek biçimde anonim hale getirilmiş olan veriler, bahsi geçen kanun hükümlerince kişisel veri olarak kabul görmeyecektir ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Tek Pusula olarak, Veri Sahibi tarafınca sağlanmış olan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanmakta olan hizmetlerden faydalandırılması, sistem hatalarının tespiti yapılarak performans takibinde bulunulması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile birlikte yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Tek Pusula tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri yararlandırmak adına yapılması gerekli olan çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Tek Pusula tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Tek Pusula ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Tek Pusula’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Açık İzni Alınarak İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Tek Pusula üzerinde bulunan verilere Veri Sahibi’nin açık izni alınarak, Tek Pusula, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini inceleyerek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Tek Pusula , Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tek Pusula’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Tek Pusula, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Tek Pusula Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  1. Kişisel Veri Sahipleri kendi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir ve eğer bir veri bulunuyorsa bunlar hakkında bilgi isteyebilir.
  2. Kişi dilerse verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı da bulunmaktadır.
  3. İşlenen verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasından dolayı bunların düzeltilmesini isteyebilir. Bununla birlikte düzeltme ardından kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere aktarılmasını isteyebilir.
  4. Her şeyin kanunlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, ilgili verilerin silinmesini ve aktarılan üçüncü kişilere aktarılmasını isteyebilir.
  5. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.tekpusula.com adreslerinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Tek Pusula tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Tek Pusula, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Tek Pusula’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.