1. Taraflar
a) www.tekpusula.com  internet sitesi (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır).

AD- SOYAD:
ADRES:


b) www.tekpusula.com internet sitesinden alışveriş yapan ("Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır ")

AD- SOYAD:
ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti,kapıda ödeme ücreti vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.KONU

 

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı   tekpusula 
Adres   
Telefon
Faks
Eposta

4.Sipariş Bilgilendirme

Sayın .......
Sipariş detay bilgileri aşağıdadır.
 

Kullanıcı Bilgileri:

Adres Bilgileri:

Ad:
Email:
Firma Adı::
Vergi No:: [VergiNo]
Vergi Dairesi:: [VergiDairesi]

 

Teslimat Adresi 
Adres:
Semt/İlçe: 
Şehir: 
Ülke: 
Posta Kodu: 
Telefon: 
Cep Telefonu:

Fatura Adresi 
Adres:
Semt/İlçe: 
Şehir: 
Ülke:
Posta Kodu: 
Telefon: 
Cep Telefonu:

 

 

 

5.Sipariş Bilgileriniz:

Ödeme Şekli: 
Sipariş Tarihi: 
Sipariş No:

Ürün Kodu

Ürün Adı

Adet

Fiyat

İndirim

KDV

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

Sepet Toplamı:

 

Toplam KDV:

 

Kargo Ücreti:

 

Kredi Kartı Vade Farkı:

 

Genel Toplam:

6.ÜRÜN BİLGİLERİ: 
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler ............ Tarihine kadar geçerlidir.
Marka/ Model :


Satış Fiyatı (KDV dahil) : 

 

Kargo Ücreti : 

 

Ödeme Şekli ve Planı :

 

Teslimat Adresi :

 

Teslim Edilecek Kişi :

 

Fatura Adresi :

 

7. EFT - HAVALE BİLGİLERİ
Kuveytturk Şube Kodu : 

 

8.ÜRÜN TESLİMİ
Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak TÜKETİCİ ’ye yani ALICI ’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise ALICI, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adI/soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak SATICI ’ya bildirmek zorundadır.

9.CAYMA HAKKI

ALICI ’nIn, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren ondört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının elektronik posta veya  taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedelinin ALICI ’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

 

10.GENEL HÜKÜMLER


10.1.  ALICI, 
www.tekpusula.com internet sitesinden ürün alırken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI’ nIn bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
10.2.  ALICI, SATICI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, ALICININ söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. 10.3.  ALICI  
www.tekpusula.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICIYI bağlayacaktır.
10.4.  ALICI,  
www.tekpusula.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
10.5. 
www.tekpusula.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SATICININ hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SATICI üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ALICILARIN uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10.6.  SATICI, ALICI verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ALICI,  
www.tekpusula.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SATICI dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

10.7.ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
10.8.  İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır.
10.9.  SATICI'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ALICININ üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. ALICI işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SATICI'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

10.10.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
10.11.  SATICI tarafından  
www.tekpusula.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
10.12.  SATICI kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SATICI, ALICININ  
www.tekpusula.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar
10.13.  SATICI web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ALICI
www.tekpusula.com web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
10.14.  SATICI, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya
www.tekpusula.com web sitesi' nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
10.15.  SATICI, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
10.16.  SATICI, iş bu satış sözleşmesi uyarınca, ALICI'ların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. ALICI mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda sitemizde bulunan İLETİŞİM kısmındaki e-posta adresinden bunu yazılı olarak belirtmesi gerekmektedir.
11. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

12. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TARİH: